რეკლამა

"სალომე ზურაბიშვილმა ამ შეწყალებით პოლიციელს "მოლოტოვის კოქტეილი" ესროლა" - ღარიბაშვილი

"სალომე ზურაბიშვილმა ამ შეწყალებით პოლიციელს "მოლოტოვის კოქტეილი" ესროლა" - ღარიბაშვილი
  • 228

სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა „მო­ლო­ტო­ვის კოქ­ტე­ი­ლი“ ეს­რო­ლა პო­ლი­ცი­ელს ამ შე­წყა­ლე­ბით, - ასე შე­ა­ფა­სა „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ თავ­მჯდო­მა­რე ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა პრე­ზი­დენ­ტის მიერ ლა­ზა­რე გრი­გო­რი­ა­დი­სის შე­წყა­ლე­ბის ფაქ­ტი.

  • მან პრე­ზი­დენ­ტის ქმე­დე­ბას ან­ტი­სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­ვი უწო­და და გა­ნა­ცხა­და, რომ რამ­დე­ნი­მე თვე­ში სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი ის­ტო­რი­ა­ში ჩა­ე­წე­რე­ბა რო­გორც „მო­ლო­ტო­ვის კოქ­ტე­ი­ლის“ მსრო­ლე­ლი და თა­ნა­მო­ნა­წი­ლე.
"ძა­ლი­ან ვცდი­ლობ, რომ მო­ზო­მი­ლი ვიყო ჩემს შე­ფა­სე­ბა­ში. რა უნდა ვუ­წო­დოთ ამ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას და რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა რომ ამ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას არ ვუ­წო­დოთ ან­ტი­სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­ვი? ადა­მი­ან­მა შე­ი­წყა­ლა პირი, რო­მელ­მაც „მო­ლო­ტო­ვის კოქ­ტე­ი­ლი“ ეს­რო­ლა ჩვენს სა­ა­მა­ყო პო­ლი­ცი­ელს და ცო­ცხლად დაწ­ვა სურ­და ჩვე­ნი გმი­რი პო­ლი­ცი­ე­ლის. ეს ხომ ფაქ­ტია, ყვე­ლამ კარ­გად ნახა ეს კად­რე­ბი, მთელ­მა ქვე­ყა­ნამ და მთელ­მა მსოფ­ლი­ომ ნახა ეს კად­რე­ბი, რო­გორ ეს­რო­ლა მო­ლო­ტო­ვის კოქ­ტე­ი­ლი ამ პი­როვ­ნე­ბამ და რო­გორ გა­დარ­ჩა სას­წა­უ­ლებ­რი­ვად ჩვე­ნი გმი­რი პო­ლი­ცი­ე­ლი. ფაქ­ტე­ბით, მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბით აღი­ა­რა ამ კაც­მა, რომ მე ვეს­რო­ლე მო­ლო­ტო­ვის კოქ­ტე­ი­ლი და ამის შემ­დეგ ეს ექ­სტრე­მის­ტი პირი შე­ი­წყა­ლა ე.წ. პრე­ზი­დენ­ტმა. ეს არის, რა თქმა უნდა, ან­ტი­სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­ვი ქმე­დე­ბა.

ის რომ ამ ქალ­მა სა­ერ­თოდ და­ი­ვი­წყა კონ­სტი­ტუ­ცია, კა­ნო­ნი, პა­ტივს არ სცემს ჩვენს ქვე­ყა­ნას, ხალ­ხს, ამომ­რჩე­ველს, ბო­ლომ­დე უღა­ლა­ტა მან არა მარ­ტო ჩვენს ამომ­რჩე­ველს, ჩვენს პარ­ტი­ას, ჩვენს ხალ­ხს და ჩვენს ქვე­ყა­ნას, მან უღა­ლა­ტა ჩვენს პო­ლი­ცი­ას, შე­უ­რა­ცხყო­ფა მი­ა­ყე­ნა ჩვენს პო­ლი­ცი­ას. ამ ქალ­მა რო­გორ უნდა შეძ­ლოს ამ საქ­მი­ა­ნო­ბის გაგ­რძე­ლე­ბა წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია ჩემ­თვის, ეს არის ძა­ლი­ან დიდი სირ­ცხვი­ლი და ჩემს თვალ­ში ეს არის და­ნა­შა­უ­ლი ჩა­დე­ნი­ლი პო­ლი­ცი­ის წი­ნა­აღ­მდეგ! ის არის თა­ნა­მო­ნა­წი­ლე, სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა „მო­ლო­ტო­ვის კოქ­ტე­ი­ლი“ ეს­რო­ლა პო­ლი­ცი­ელს ამ შე­წყა­ლე­ბით, ეს არის ჩემი შე­ფა­სე­ბა. ამი­ტომ სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილს პა­სუხს გას­ცემს ჩვე­ნი ხალ­ხი. რამ­დე­ნი­მე თვე­ში ის აღარ იქ­ნე­ბა ჩვე­ნი პრე­ზი­დენ­ტი და ჩა­ე­წე­რე­ბა რო­გორც „მო­ლო­ტო­ვის კოქ­ტე­ი­ლის“ შემ­წყა­ლე­ბე­ლი, მსრო­ლე­ლი და თა­ნა­მო­ნა­წი­ლე ამ დიდი და­ნა­შა­უ­ლი­სა, სა­მარ­ცხვი­ნო და და­ნა­შა­უ­ლია!“- გა­ნა­ცხა­და ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა.

მსგავსი სიახლეები