რეკლამა

„და­ი­ლო­ცოს ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბით სპე­კუ­ლა­ცია. წერე რაც გინ­და და გა­დახ­დი­ლია…“ – დარსმელიძესა და ხათუნა ჟორდანიას შორის დაპირისპირება სასტიკი ფორმა მიიღო და უკვე ზღვარსაც გადავიდა

„და­ი­ლო­ცოს ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბით სპე­კუ­ლა­ცია. წერე რაც გინ­და და გა­დახ­დი­ლია…“ – დარსმელიძესა და ხათუნა ჟორდანიას შორის დაპირისპირება სასტიკი ფორმა მიიღო და უკვე ზღვარსაც გადავიდა
  • 886

მომ­ღე­რა­ლი ხა­თუ­ნა ჟორ­და­ნია დარსმე­ლი­ძეს და­უ­პი­რის­პირ­და. ამის მი­ზე­ზი დარსმე­ლი­ძის მიერ ზურა ხა­ჩი­ძე­ზე, რამ­დე­ნი­მე დღის წინ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი კო­მენ­ტა­რია. კერ­ძოდ, დარსმე­ლი­ძემ მატ­რო­ნას ხა­ტის გარ­შე­მო ატე­ხილ აჟი­ო­ტაჟ­ზე, ხა­ჩი­ძის პოს­ტის „სქ­რი­ნი” გა­მო­აქ­ვეყ­ნა, წარ­წე­რით: „ქოცი სთა­რე­ბი ახალ ორ­მოზ­დარ­ვას ხო­და­მენ”.
დღეს ჟორ­და­ნი­ამ პოს­ტი გა­მო­აქ­ვეყ­ნა, სა­დაც დარსმე­ლი­ძეს აფრ­თხი­ლებს, რომ მისი ოჯა­ხის ხსე­ნე­ბა „აღარ გა­ბე­დოს”.
„რო­გორ ვცდი­ლობ, რომ ზი­ზღი, რო­მელ­მაც ასე მო­იც­ვა სოც. ქსე­ლი, ჩემს გულ­ში არ შე­მო­ვუშ­ვა… რა­ტომ გახ­და სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ღმერ­თის სიყ­ვა­რუ­ლი და­სა­ცი­ნი? რა­ტომ არის ტრენ­დუ­ლი, ადა­მი­ა­ნის შე­უ­რა­ცხყო­ფა, მხო­ლოდ იმი­ტომ, რომ ის ეკ­ლე­სი­ის და ღმერ­თის მოყ­ვა­რუ­ლია? Maia Darsmelidze, კი­დევ ერთხელ გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნებ, შენს შვილს და Stephane Mgebrishvili, და რა­საც წარ­მო­ად­გენ, არ ჩა­მო­გით­ვლი აქ (ისე­დაც ყვე­ლამ იცის) მაგ­რამ, გაფრ­თხი­ლებ!!! ჩემი ოჯა­ხის ხსე­ნე­ბა აღარ გა­ბე­დო! სწო­რე­დაც, ღმერ­თმა გა­და­მარ­ჩი­ნა და თუკი, წმინ­და­ნე­ბის სიყ­ვა­რულს ატა­რე­ბენ ჩემი შვი­ლე­ბი და ჩემი ქმა­რი გუ­ლით, ამა­საც უფ­ლის დიდ წყა­ლო­ბად ვთვლი!!!” – დაწერა ჟორ­და­ნიამ.
ჟორ­და­ნი­ას დარსმე­ლი­ძემ მა­ლე­ვე უპა­სუ­ხა:
„1. და­ი­ლო­ცოს ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბით სპე­კუ­ლა­ცია. წერე რაც გინ­და და გა­დახ­დი­ლია.
2. და­ი­ლო­ცოს ღრმად­მორ­წმუ­ნე ნი­ღაბს ამო­ფა­რე­ბუ­ლი ძა­ლი­ან ზო­გა­დი და ტუფლთა ფან­ტა­ზი­ა­ზე აგე­ბუ­ლი ცი­ლის­წა­მე­ბა.
და­ი­ლო­ცოს ერ­თუ­ჯრე­დი­ა­ნე­ბის ჟრი­ა­მუ­ლი, რო­მე­ლიც ბრმად აგ­ყვე­ბა, იმი­ტომ, რომ ჯგუფ­ში გავ­რცელ­და, რომ დახ­მა­რე­ბაა სა­ჭი­რო, ხო, აქვე ვწერ, რომ არა­ვი­სი ცუდი არ გა­მი­ხარ­დე­ბა და ჯან­მრთე­ლო­ბას ვუ­სურ­ვებ…მაგ­რამ… თქვენ­თან ერ­თად მინ­და ვიმ­სჯე­ლო, ნეტა რას წარ­მო­ვად­გენ… პუნ­ქტე­ბად
1. ხა­თუ­ნა ჟორ­და­ნი­ას ერ­თად და ცალ-ცალ­კე აღე­ბულ მთელ ოჯახ­ზე მი­ნი­მუმ უკე­თე­სად ვმღე­რი;
2. არა­სო­დეს მქო­ნია ქო­ცო­ბით მო­პო­ვე­ბუ­ლი სამ­ცხე-ჯა­ვა­ხე­თის გუ­ბერ­ნა­ტო­რის მო­ად­გი­ლის სა­ვარ­ძე­ლი;
3. არა­სო­დეს მი­ზი­დავ­დნენ ალ­ფონ­სე­ბი;
4. არც ერთი სის­ხლისღვრა არ მი­მაჩ­ნია სა­უ­კე­თე­სოდ;
5. შო­კო­ლადს მირ­ჩევ­ნია სამ­შობ­ლო;
6. არა­სო­დეს მი­ზი­დავ­და ია­ფ­ფა­სი­ა­ნი პო­პუ­ლიზ­მით მიღ­წე­უ­ლი „კაი ადა­მი­ა­ნის” იმი­ჯი;
7. სხვის რე­ლი­გი­ურ გრძნო­ბებს პა­ტივს ვცემ და არა­სო­დეს შე­უ­რა­ცხვყოფ, მარა მძაგს ბნე­ლი ფა­ნა­ტიზ­მი;
8. ყვე­ლა­ზე დიდი ღმერ­თი არის სინ­დი­სი, რო­მე­ლიც სულ თან და­მაქვს;
9. სა­მარ­ცხვი­ნოს უნდა დას­ცი­ნო და არა­ვის ვკი­თხავ, რო­დის და რო­მელ ბნელ მავ­ნე­ბელს ან სა­სარ­გებ­ლო იდი­ოტს დავ­ცი­ნებ;
10. ყ…ური „კო­ლე­გი­ა­ლო­ბის” ან ვინ­მეს ხათ­რით არა­ფერ­ზე და­მი­ხუ­ჭავს თვა­ლი და არა­სო­დეს ვყო­ფილ­ვარ უსა­მარ­თლო..და რავი მე
11 ც, ყო­ვე­ლი შემ­თხვე­ვის­თვის – არც ერთ კონ­ტექ­სტში არ მი­ბო­ზია არა­სო­დეს. იქ­ნებ ასე მა­ინც მო­გან­დო­მო „ჩემ­ზე ყვე­ლამ რაც იცის”, იმის ჩა­მოთ­ვლა. მარ­თლა გულ­წრფე­ლად მა­ინ­ტე­რე­სებს, რა „კომ­პრო­მა­ტე­ბია” ჩემ­ზე!, – დაწერა დარსმე­ლი­ძემ.

მსგავსი სიახლეები