რეკლამა

"ჩვენ ან მოვიგებთ ამ ომს, ან ყველა დავიხოცებით, მაგრამ არასოდეს ვიცხოვრებთ დემონის მონობაში! ვგრძნობთ, როგორ ლოცულობს საქართველო ჩვენთვის!" - ინტერვიუ უკრაინელ მხატვართან

"ჩვენ ან მოვიგებთ ამ ომს, ან ყველა დავიხოცებით, მაგრამ არასოდეს ვიცხოვრებთ დემონის მონობაში! ვგრძნობთ, როგორ ლოცულობს საქართველო ჩვენთვის!" - ინტერვიუ უკრაინელ მხატვართან
  • 383

"ჩვენ ან მოვიგებთ ამ ომს, ან ყველა დავიხოცებით, მაგრამ არასოდეს ვიცხოვრებთ დემონის მონობაში!  ვგრძნობთ, როგორ ლოცულობს საქართველო ჩვენთვის!" - ინტერვიუ უკრაინელ მხატვართან
ჩემს კი­ე­ველ უკ­რა­ი­ნე­ლებ­ზე ბევ­რჯერ და­მი­წე­რია, მო­ყო­ლე­ბუ­ლი იმ დღი­დან, რო­დე­საც 2010 წელს, პირ­ვე­ლად შევ­ხვდი თბი­ლის­ში, ქაშ­ვე­თის ტაძ­რის ეზო­ში. თა­ვად კი პირ­ვე­ლად 2008 წელს ჩა­მო­ვიდ­ნენ თბი­ლის­ში, სამ­ნი, არ და­მი­ჯე­რებთ და, მათი მეგ­ზუ­რი ერთ-ერ­თის - ანა კო­ჟი­ნო­ვას წი­ნას­წარ­მე­ტყვე­ლუ­რი სიზ­მა­რი იყო, რუ­სეთ-სა­ქარ­თვე­ლოს შე­საძ­ლო ომზე, სიზ­მა­რი, რო­მე­ლიც, სამ­წუ­ხა­როდ, ახდა. მას შემ­დეგ ლა­მის ყო­ველ წელს ჩა­მო­დი­ან, უკვე მე­გობ­რებ­თან ერ­თად, აქ ჰყავთ მო­ძღვა­რი, აქ იწე­რენ ჯვარს, აქ ნათ­ლა­ვენ შვი­ლებს და ნათ­ლი­ა­დაც ქარ­თვე­ლე­ბი ჰყავთ. თა­ვად მე ორი პა­ტა­რა გო­გო­ნა მოვ­ნათ­ლე - ვერა და მა­რი­ა­მი, ვე­რას დე­დი­კოს მეჯ­ვა­რეც ვარ. შე­სა­ბა­მი­სად, მი­მიხ­ვდე­ბით, რას შე­იძ­ლე­ბა გან­ვიც­დი­დე, რო­დე­საც უკ­რა­ი­ნა­ში ასე­თი სა­ში­ნე­ლი ამ­ბე­ბი ხდე­ბა. ახლა დე­დე­ბი თა­ვის პა­ტა­რა შვი­ლებ­თან ერ­თად კი­ევ­თან ახ­ლოს, სო­ფელ­ში იმ­ყო­ფე­ბი­ან, შე­და­რე­ბით სამ­შვი­დო­ბოს, თუმ­ცა მათი ოჯა­ხე­ბის წევ­რე­ბი კი­ევ­ში დარ­ჩნენ და მშვი­დი დღე­ე­ბი, ცხა­დია, ვე­რა­ვის ექ­ნე­ბა. ჩემი ნათ­ლუ­ლის - ვე­რას დე­დი­კო მა­რია პო­ლიშ­ჩუ­კი ნი­ჭი­ე­რი მხატ­ვა­რი და შე­სა­ნიშ­ნა­ვი ადა­მი­ა­ნია. მა­შას­თან ინ­ტერ­ვი­უს ჩა­წე­რა მი­სი­ვე ბოლო პე­რი­ო­დის ნა­მუ­შევ­რებ­მა გა­და­მა­წყვე­ტი­ნა - "ვედ­რე­ბა“, "უძ­ლე­ვე­ლი“ და კი­დევ ერთი ნა­ხა­ტი, ჯერ­ჯე­რო­ბით უსა­თა­უ­რო, ომე­ბის ნა­ყო­ფია, ხოლო პირ­ვე­ლი მათ­გა­ნის უკა­ნას­კნე­ლი შტრი­ხე­ბი 2014 წელს სწო­რედ სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­კეთ­და. ყვე­ლა ნა­მუ­შე­ვარს სა­კუ­თა­რი ის­ტო­რია აქვს, თუმ­ცა მათ­ზე სა­უ­ბა­რი და ჩემს კი­თხვებ­ზე პა­სუ­ხე­ბის მო­წე­რა მა­შას ძა­ლი­ან გა­უძ­ნელ­და, - მი­ჭირს წერა, აზ­რე­ბის თავ­მოყ­რა... ვი­წყებ და მა­შინ­ვე ვმძიმ­დე­ბი, მაგ­რამ ვწერ, ოღონდ ნე­ლაო. და მა­ინც, მა­შამ სი­ტყვა შე­ას­რუ­ლა და ნა­ხა­ტე­ბის ის­ტო­რი­ას ომ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი გან­ცდე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად მოგ­ვიყ­ვე­ბა:
- ერთი მხრივ, ომი ძა­ლი­ან მო­უ­ლოდ­ნე­ლად და­ი­წყო, მე­ო­რე მხრივ კი, ქვეც­ნო­ბი­ე­რად ვგრძნობ­დით, რომ ეს ადრე თუ გვი­ან მოხ­დე­ბო­და. ბოლო კვი­რე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ბევ­რი ჩვენ­გა­ნი ნა­ხუ­ლობ­და შე­მაშ­ფო­თე­ბელ სიზ­მრებს, ვრე­ა­გი­რებ­დით ყვე­ლა­ნა­ირ უჩ­ვე­უ­ლო ხმა­ზე. მა­გა­ლი­თად, ჩემი და­ქა­ლი ერთი კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ყო­ველ­დღი­უ­რად, დი­ლის 4 სა­ათ­ზე უნებ­ლი­ეთ იღ­ვი­ძებ­და და ფან­ჯა­რას­თან მი­დი­ო­და, კი­ევს ხომ არ ბომ­ბა­ვე­ნო. ახლა უკვე ვხვდე­ბი, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბი გრძნობ­დნენ, რა მოხ­დე­ბო­და, გრძნობ­დნენ ომის და­წყე­ბას.

"უძ­ლე­ვე­ლი“
ჩემი ნა­ხა­ტი - "უძ­ლე­ვე­ლი“ ზუს­ტად მა­შინ "და­ი­ბა­და“, როცა ყვე­ლა­ზე მე­ტად არ მინ­დო­და და­ჯე­რე­ბა, რომ ომი მა­ინც და­ი­წყე­ბო­და. დავ­დი­ო­დით კა­ფე­ებ­ში, ბავ­შვე­ბი სხვა­დას­ხვა წრე­ზე დაგ­ვყავ­და, სა­მო­მავ­ლო გეგ­მებს ვა­წყობ­დით, მაგ­რამ ჰა­ე­რი, თით­ქოს სხვაგ­ვა­რად იყო და­მუხ­ტუ­ლი. ომის და­წყე­ბამ­დე, ბოლო მშვი­დო­ბი­ან სა­ღა­მოს, მე და ჩემ­მა მე­უღ­ლემ სა­ღა­მოს კი­ევ­ში გა­ვი­სე­ირ­ნეთ. ისე­თი მშვი­დი და ლა­მა­ზი იყო ყვე­ლა­ფე­რი, რომ გა­ვი­ფიქ­რე კი­დეც, ნუთუ შე­იძ­ლე­ბა ჩემი ქა­ლა­ქი მარ­თლაც და­ინ­გრეს-მეთ­ქი, დი­ლით კი უკვე აფეთ­ქე­ბე­ბის ხმამ გაგ­ვაღ­ვი­ძა. ფან­ჯა­რას მივ­ვარ­დი და აფეთ­ქე­ბის­გან გა­ნა­თე­ბუ­ლი ჰო­რი­ზონ­ტი და­ვი­ნა­ხე. ქუ­ჩას გა­დავ­ხე­დე და იქ უკვე მე­ზობ­ლე­ბი, ბავ­შვე­ბით ხელ­ში, მან­ქა­ნე­ბის­კენ გარ­ბოდ­ნენ. ტე­ლე­ფო­ნი გა­უ­თა­ვებ­ლად რე­კავ­და. ჩემი დის­გან შე­ტყო­ბი­ნე­ბა მო­მი­ვი­და, - მის სო­ფელ­შიც ის­მო­და, თურ­მე, აფეთ­ქე­ბე­ბის ხმა, არა­და, სო­ფე­ლი კი­ე­ვი­დან 150 კი­ლო­მეტრშია. ჩემს პა­ტა­რა გო­გო­ნას ჯერ კი­დევ ეძი­ნა, მე კი ვე­რაფ­რით ვი­აზ­რებ­დი, რა ხდე­ბო­და და რა უნდა გა­მე­კე­თე­ბი­ნა. ის დილა არა­სო­დეს და­მა­ვი­წყდე­ბა.

დღეს ვუ­ყუ­რებ ჩემს პა­ტა­რა ქა­ლიშ­ვილს, რო­მე­ლიც მშობ­ლი­უ­რი სახ­ლი­დან შორს ფე­რად ცი­სარ­ტყე­ლას ხა­ტავს და მახ­სენ­დე­ბა სა­კუ­თა­რი თავი, პა­ტა­რა­ო­ბი­სას - გო­გო­ნა, რო­მელ­მაც ზუს­ტად იცო­და, რომ მხატ­ვა­რი გა­მო­ვი­დო­და. ჩემი სამ­ხატ­ვრო სკო­ლა კი­ევ­ში, დნეპ­რის სა­ნა­პი­როს მე­ო­რე მხა­რეს იყო, ამ გზის გავ­ლას ყო­ველ­დღი­უ­რად სა­ათ­ნა­ხე­ვა­რი მა­ინც სჭირ­დე­ბო­და. ეს ჩემი ბავ­შვო­ბის მო­გო­ნე­ბე­ბია. ახლა კი, როცა ვუ­ყუ­რებ ტე­ლე­ან­ძის აფეთ­ქე­ბის კად­რებს, რომ­ლის შო­რი­ახ­ლო­საც მდე­ბა­რე­ობს ჩემი სამ­ხატ­ვრო სკო­ლა, ბე­დის ირო­ნი­ით, უკ­რა­ი­ნის­თვის მებ­რძო­ლი ტა­რას გრი­გო­ლის ძე შევ­ჩენ­კოს სა­ხელს რომ ატა­რებს, ტკი­ვი­ლით გული მეგლი­ჯე­ბა, ხალ­ხის და­კარ­გვი­სა და მშობ­ლი­უ­რი ქა­ლა­ქის დან­გრე­ვის გამო.
მა­რია და მისი ქა­ლიშ­ვი­ლი ვერა "ღვთის­მშობ­ლის მზე­რა­ზე" მუ­შა­ო­ბი­სას
როცა ადა­მი­ანს რა­ღაც ძა­ლი­ან უყ­ვარს, რო­გორც, მა­გა­ლი­თად, მე მიყ­ვარ­და ხატ­ვა, მისი შე­ჩე­რე­ბა შე­უძ­ლე­ბე­ლია, ამი­ტო­მაც გავ­ხდი მხატ­ვა­რი. და ამი­ტო­მაც შე­უძ­ლე­ბე­ლია ჩვე­ნი უკ­რა­ი­ნე­ლე­ბის შე­ჩე­რე­ბა - მტე­რი არა მარ­ტო ან­გრევს ჩვენს ქა­ლა­ქებს და ხო­ცავს ჩვენს ხალ­ხს, ის ანად­გუ­რებს ჩვე­ნი ის­ტო­რი­ის ფას­და­უ­დე­ბელ, უძ­ვირ­ფა­სეს ნა­წი­ლებს - რო­გორც მთე­ლი უკ­რა­ი­ნის, ასე­ვე - თი­თო­ე­უ­ლი ადა­მი­ა­ნი­სას. ქა­ლა­ქი, ხომ, გა­ჯე­რე­ბუ­ლია უბ­რა­ლო ადა­მი­ა­ნე­ბის მო­გო­ნე­ბე­ბით?! რა და­ა­მახ­სოვ­რე­ბა ჩემს პა­ტა­რა ქა­ლიშ­ვილს? - ცი­სარ­ტყე­ლა, რო­მე­ლიც მან და­ხა­ტა თუ ხმა მო­ი­ე­რი­შე თვითმფრი­ნა­ვე­ბის, რომ­ლე­ბიც ყო­ველ­დღე დაფ­რი­ნა­ვენ ჩვენს თავ­ზე?! ჩემი ბე­ბია მე­ო­რე მსოფ­ლიო ომის დროს ძა­ლი­ან პა­ტა­რა ყო­ფი­ლა. მას ყვე­ლა­ზე მკა­ფი­ოდ სწო­რედ ამ­გვა­რი აფეთ­ქე­ბე­ბის ხმა ახ­სოვ­და და რა­ღაც ხნის შემ­დეგ, ომის­შემ­დგომ, რთულ პე­რი­ოდ­ში, რო­დე­საც ცხოვ­რე­ბა­ში პირ­ვე­ლი თო­ჯი­ნა აჩუ­ქეს - 9 წლის ასაკ­ში, პირ­ვე­ლი, იცი, რა გა­ი­ფიქ­რა, თურ­მე? - ომი თუ და­ი­წყე­ბა, თო­ჯი­ნა სად­მე უნდა გა­დავ­მა­ლოო.
- ნა­ხა­ტი "უძ­ლე­ვე­ლი“ ამ ომს მი­უ­ძღვე­ნი?
- ომის და­წყე­ბამ­დე ერთი კვი­რით ადრე დავ­ხა­ტე. ეს გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბა უცებ წა­მო­მი­ტივ­ტივ­და გო­ნე­ბა­ში და შე­უძ­ლე­ბე­ლი იყო, არ და­მე­ხა­ტა. რო­დე­საც ვხა­ტავ­დი, ვერც და­ვი­ჯე­რებ­დი, რომ ომი მა­ინც იქ­ნე­ბო­და. მაგ­რამ წარ­მო­სახ­ვა იმ­დე­ნად ძლი­ე­რია, თით­ქოს, თა­ვი­სით "გე­ხა­ტი­ნე­ბა“. მე მხატ­ვა­რი ვარ და ჩემი ნა­მუ­შევ­რის სი­ტყვე­ბით აღ­წე­რა ნაკ­ლე­ბად მე­ხერ­ხე­ბა, სუ­რა­თე­ბი თა­ვად უნდა ამ­ბობ­დნენ სათ­ქმელს. რა­საც სი­ტყვე­ბით ვერ აღვწერ, მას სუ­რა­თე­ბად ვქმნი. "უძ­ლე­ვე­ლის“ ქვე­და ნა­წილ­ში ცე­ცხლმო­კი­დე­ბუ­ლი უკ­რა­ი­ნის მი­წაა გა­მო­სა­ხუ­ლი, ზე­მოთ კი დედა-უკ­რა­ი­ნა ლო­ცუ­ლობს; ქვე­მოთ ბო­რო­ტე­ბა მძვინ­ვა­რებს, მაგ­რამ ნა­თე­ლი გა­ი­მარ­ჯვებს, სი­ნათ­ლე ყო­ველ­თვის დგე­ბა, გა­ზა­ფხუ­ლი ყო­ველ­თვის მო­დის! ასე რომ, ამ ნა­ხატ­ში ზე­მოთ ნაჩ­ვე­ნე­ბია, რომ ძახ­ვე­ლი აყ­ვავ­და და მალე ინა­თებს კი­დეც. მა­შა­სა­და­მე, უკ­რა­ი­ნა უძ­ლე­ვე­ლია, რად­გან სი­ნათ­ლე ჩვენ­თა­ნაა, ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა ჩვენ­კე­ნაა, ღვთის­მშო­ბე­ლი ჩვენ­თა­ნაა!
ახლა თა­ვი­სუფ­ლე­ბის­თვის და­უნ­დო­ბელ ბრძო­ლა­ში ვართ, მაგ­რამ ჩვენ­თვის ეს არც უბ­რა­ლოდ სი­ტყვის თა­ვი­სუფ­ლე­ბის­თვის ბრძო­ლაა და არც მხო­ლოდ ქვეყ­ნის და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის­თვის, აქ ლა­პა­რა­კია მთე­ლი ჩვე­ნი უკ­რა­ი­ნუ­ლი სუ­ლის გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა­ზე ბო­რო­ტე­ბის­გან, იმ უი­მე­დო სიბ­ნე­ლის­გან, რო­მელ­მაც შე­ბო­ჭა რუ­სუ­ლი სუ­ლე­ბი, იმ დე­მო­ნის­გან, რო­მელ­მაც შე­უ­რა­ცხყო ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნუ­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა. რო­გორც უკ­რა­ი­ნე­ლი მუ­სი­კო­სი, კომ­პო­ზი­ტო­რი და პო­ლი­ტი­კო­სი სვი­ა­ტოს­ლავ ვა­კარ­ჩუ­კი ამ­ბობს სიმ­ღე­რა­ში "სხვი­სი ომი“- "და უკოც­ნიდ­ნენ ხე­ლებს სიც­რუ­ეს, მშვი­დი ღა­მე­ე­ბი ანაც­ვა­ლეს დღე­ებს", სიც­რუ­ეს ში­შით არ ვე­თაყ­ვა­ნე­ბით, აღარ გვე­ში­ნია! ჩვენ ან მო­ვი­გებთ ამ ომს, ან ყვე­ლა და­ვი­ხო­ცე­ბით, მაგ­რამ არა­სო­დეს ვი­ცხოვ­რებთ დე­მო­ნის მო­ნო­ბა­ში! ამი­ტომ - ჩვენ უძ­ლე­ვე­ლე­ბი ვართ!
ვიდ­რე "უძ­ლე­ველს“ ვხა­ტავ­დი, უკვე ახა­ლი სა­ხე­ე­ბი ჩნდე­ბო­და გო­ნე­ბა­ში, მაგ­რამ მათი დას­რუ­ლე­ბა ვერ მო­ვას­წა­რი. ერთ-ერთი მათ­გა­ნია - ღვთის­მშობ­ლის მზე­რა, რო­მე­ლიც ჯერ არ და­მი­სა­თა­უ­რე­ბია. სხვა­თა შო­რის, ვე­რა­მაც გა­ა­კე­თა მო­ნას­მე­ბი ამ ნა­ხატ­ზე. ღვთის­მშობ­ლის მზე­რა გან­ჭვრეტს ტკი­ვი­ლებს, რო­მე­ლიც ახლა დაგ­ვა­ტყდა თავს: რო­დე­საც ბავ­შვე­ბი და­ბა­დე­ბამ­დე კვდე­ბი­ან, ისი­ნი კვდე­ბი­ან დე­დის საშ­ვი­ლოს­ნო­ში, რო­მე­ლიც და­ბომბვა­ში მოჰ­ყვა; როცა ქა­ლებს ჭურ­ვე­ბის­გან და­სა­ცა­ვად მხო­ლოდ სა­კუ­თა­რი სხე­უ­ლი აქვთ, და­ბომბვის მო­მენ­ტში ისი­ნი სწო­რედ სხე­ულ­ში იფა­რე­ბენ შვი­ლებს; რო­დე­საც ოკუ­პი­რე­ბულ ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე ეს­ვრი­ან ქმრებს და შემ­დეგ აუ­პა­ტი­უ­რე­ბენ მათ ცო­ლებს, გა­დარ­ჩე­ნი­ლი გო­გო­ნე­ბი კი თა­ვებს იპარ­სა­ვენ და ტა­ლა­ხით იზე­ლენ იმ იმე­დით, რომ მო­ძა­ლა­დე­ებს შე­ე­ზი­ზღე­ბათ და აღარ შე­ე­ხე­ბი­ან მათ; როცა ყველ­გან მშვი­დო­ბი­ა­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის საფ­ლა­ვე­ბია; როცა ბავ­შვე­ბი იძუ­ლე­ბუ­ლე­ბი არი­ან, დღე­და­ღამ იმა­ლე­ბოდ­ნენ ცივ, ბნელ სარ­და­ფებ­ში, საკ­ვე­ბი­სა და წყლის გა­რე­შე... არ ვიცი, რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა გა­და­ი­ტა­ნო ეს სა­ში­ნე­ლე­ბა... მაგ­რამ... ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად იქ­ნე­ბა! ჩვენ ძა­ლი­ან ვა­მა­ყობთ ჩვე­ნი სამ­ხედ­რო­ე­ბით, ისი­ნი ჩვენ­თვის სი­ნათ­ლის მე­ომ­რე­ბი არი­ან! ახლა სი­მა­მა­ცეა სა­ჭი­რო, რომ გა­მარ­ჯვე­ბის ნა­თე­ლი დაგ­ვიდ­გეს! ახა­ლი სამ­ყა­რო ტკი­ვი­ლე­ბით იბა­დე­ბა! ვიცი, რომ ფერ­ფლი­დან აღვდგე­ბით და ერის არ­ნა­ხუ­ლი ძა­ლის­ხმე­ვი­თა და სი­ლა­მა­ზით გავ­ბრწყინ­დე­ბით! Все буде Україна! Бо з нами Бог! - უკ­რა­ი­ნა მუ­დამ იქ­ნე­ბა! რად­გან ღმერ­თი ჩვენ­თა­ნაა!
"ვედ­რე­ბა“
ნა­ხა­ტი "ვედ­რე­ბა“ კი 2014 წელს დავ­ხა­ტე, როცა რუ­სე­თი­დან აგ­რე­სია წა­მო­ვი­და, უკვე ყვე­ლა მიხ­ვდა, რომ ეს უბე­დუ­რე­ბა დიდ­ხანს გაგ­რძელ­დე­ბო­და. მას შემ­დეგ ყვე­ლა უკ­რა­ი­ნე­ლი გუ­ლის­ტკი­ვი­ლით ცხოვ­რობს. მა­შინ გა­მიჩ­ნდა პირ­ვე­ლი შიში, პირ­ვე­ლი გა­ურ­კვევ­ლო­ბა და უკ­რა­ი­ნა გა­მოვ­სა­ხე ქა­ლად, რო­მე­ლიც იტან­ჯე­ბა სიბ­ნე­ლი­თა და ნგრე­ვით... ქა­ლად, რო­მელ­საც არ შე­უძ­ლია თა­ვის დაც­ვა და ღმერ­თს მი­მარ­თავს, მას არის მინ­დო­ბი­ლი. ნა­ხატს ერთი ამო­სუნ­თქვით ვხა­ტავ­დი. ერთი დღის შემ­დეგ კი სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­მო­ვემ­გზავ­რეთ. ჩვენ ამ შე­სა­ნიშ­ნავ­მა ქვე­ყა­ნამ შეგ­ვი­ფა­რა, ქვე­ყა­ნამ, რო­მე­ლიც ჯერ კი­დევ 2008 წლი­დან გახ­და ჩვენ­თვის ახ­ლო­ბე­ლი. ჩვენ ჩა­მო­ვე­დით სა­ქარ­თვე­ლო­ში და ავე­დით ლო­მის­ში, თბი­ლის­ში შევ­ხვდით მამა ვახ­ტანგს (ქაშ­ვე­თის დე­კა­ნო­ზი ვახ­ტანგ სარ­დლიშ­ვი­ლი - ი.ხ.) და მას შემ­დეგ სა­ქარ­თვე­ლო ყო­ველ­თვის ჩვენს გუ­ლებ­შია. ამ ქვე­ყა­ნას და­ვუ­ახ­ლოვ­დით, მამა ვახ­ტან­გთან და­ვი­წე­რეთ ჯვა­რი, შვი­ლე­ბიც მან მოგ­ვი­ნათ­ლა ქაშ­ვე­თის ტა­ძარ­ში, ჩვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი მეჯ­ვა­რე­ე­ბი ქარ­თვე­ლე­ბი ხართ. მამა ვახ­ტან­გი დაგ­ვეხ­მა­რა და ჩემი ნა­ხა­ტი "ვედ­რე­ბა“ სა­ქარ­თვე­ლოს კა­თო­ლი­კოს-პატ­რი­არ­ქს გა­დას­ცეს.
მა­რი­ას და ნი­კო­ლო­ზის ჯვრის­წე­რა სა­ქარ­თვე­ლო­ში
ჩვენ გვჯე­რა და ვგრძნობთ, რო­გორ ლო­ცუ­ლობს სა­ქარ­თვე­ლო ჩვენ­თვის. დიდი მად­ლო­ბა მხარ­და­ჭე­რის­თვის! ომის და­წყე­ბამ­დე რამ­დე­ნი­მე დღით ადრე მამა ვახ­ტან­გმა დაგ­ვი­რე­კა და დაგვპა­ტი­ჟა სა­ქარ­თვე­ლო­ში, გვი­თხრა, რომ ქარ­თვე­ლე­ბი ყვე­ლას დაგ­ვა­ბი­ნა­ვებ­დნენ. 24 თე­ბერ­ვლის დი­ლას ყვე­ლა ქარ­თველ­მა ნაც­ნობ­მა და ახ­ლო­ბელ­მა დაგ­ვი­რე­კა და თა­ვის სახ­ლებ­ში ცხოვ­რე­ბა შე­მოგ­ვთა­ვა­ზა. ჩვენ ამას ძა­ლი­ან ვა­ფა­სებთ. გვჯე­რა, რომ აუ­ცი­ლებ­ლად ჩა­მო­ვალთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში და ყვე­ლა­ნი ერ­თად ვი­ზე­ი­მებთ გა­მარ­ჯვე­ბას, მაგ­რამ მა­ნამ­დე ჩვენ ყო­ველ­დღი­უ­რად ვიბ­რძვით თა­ვი­სუ­ფა­ლი უკ­რა­ი­ნის­თვის, ჩვე­ნი შვი­ლე­ბის მო­მავ­ლის­თვის, ყო­ვე­ლი ნა­თე­ლი წუ­თის­თვის და გვწამს, რომ გა­ვი­მარ­ჯვებთ.
ჩემს ვე­რას ვას­წავ­ლი, რომ მოკ­ლე ლოც­ვით ყო­ველ­დღე მად­ლო­ბა გა­და­უ­ხა­დოს უფალს და წარ­მოთ­ქვას - "დაე, სამ­ყა­რო­ში ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად იყოს“, ვას­წავ­ლი, ყო­ველ­დღე იხა­როს მზის სხი­ვე­ბით, გე­დე­ბით, რომ­ლე­ბიც ჩვენს მდი­ნა­რეს­თან მოფ­რინ­დნენ და ბე­ბი­ის გა­მომ­ცხვა­რი პუ­რის არო­მა­ტით. ვი­მე­დოვ­ნებ, რომ გა­ზა­ფხუ­ლი გა­მარ­ჯვე­ბა­საც მოგ­ვი­ტანს. ამ სტრი­ქო­ნებს გწერ და ჩემს ფან­ჯა­რას­თან ტრაქ­ტო­რი მი­დის - ადა­მი­ა­ნებ­მა მი­წის და­მუ­შა­ვე­ბა და­ი­წყეს... ჩვენ ვერ გაგ­ვა­ჩე­რე­ბენ! გა­მარ­ჯვე­ბა ახ­ლო­საა. დი­დე­ბა უკ­რა­ი­ნას, დი­დე­ბა მა­რად!


ყველა სიახლის ნახვა