რეკლამა

“6 წლის ბავშვი წამებში გარდაიცვალა..” – ნახეთ ბათუმში ტრაგედია ტრიალებს, ვერ წარმოიდგენთ რამ მოკლა ბავშვი

“6 წლის ბავშვი წამებში გარდაიცვალა..” – ნახეთ ბათუმში ტრაგედია ტრიალებს, ვერ წარმოიდგენთ რამ მოკლა ბავშვი
  • 885

ბათუმის კლი­ნი­კა­ში ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი აფხა­ზე­თი­დან გად­მოყ­ვა­ნი­ლი 6 წლის ბავ­შვი და­ი­ღუ­პა. ინ­ფორ­მა­ცი­ას ტე­ლე­კომ­პა­ნია “მთა­ვა­რი“ ავ­რცე­ლებს. მი­ზე­ზი, სა­ვა­რა­უ­დოდ, გარ­თუ­ლე­ბუ­ლი ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცია გახ­და. ბავ­შვი თავ­და­პირ­ვე­ლად გა­ლი­დან ზუგ­დიდ­ში გა­და­იყ­ვა­ნეს, თუმ­ცა ად­გილ­ზე ბავ­შვთა რე­ა­ნი­მა­ცი­ის არ არ­სე­ბო­ბის გამო, ბა­თუმ­ში გა­და­იყ­ვა­ნეს, თუმ­ცა მცი­რე­წლო­ვა­ნის გა­დარ­ჩე­ნა ვე­ღარ შეძ­ლეს.
ექი­მის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მშობ­ლე­ბის მიერ თვით­დი­ნე­ბით იქნა შეყ­ვა­ნი­ლი ბავ­შვი, რო­მელ­საც ჰქონ­და ცხე­ლე­ბის, სუნ­თქვის გაძ­ნე­ლე­ბის და ხვე­ლის რამ­დე­ნი­მე­დღი­ა­ნი ანამ­ნე­ზი. ბა­თუ­მის დე­და­თა და ბავ­შვთა ჰოს­პი­ტალ­ში გა­დაყ­ვა­ნის შემ­დეგ, პირ­ვე­ლა­დი დახ­მა­რე­ბი­სა და რე­ა­ნი­მა­ცი­უ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის ჩა­ტა­რე­ბის შემ­დეგ, მცი­რე­წლო­ვა­ნი გარ­და­იც­ვა­ლა.ექიმების გან­ცხა­დე­ბით, ჰოს­პი­ტა­ლი­ზა­ცია დაგ­ვი­ა­ნე­ბუ­ლი იყო, თუმ­ცა ზუსტ მი­ზეზს, რითი გარ­და­იც­ვა­ლა მცი­რე­წლო­ვა­ნი, ექ­სპერ­ტი­ზა და­ად­გენს. ამ დრო­ის­თვის გარ­დაც­ვლი­ლი ექ­ვსი წლის ბავ­შის ცხე­და­რი უკვე გა­და­ას­ვე­ნეს, ოკუ­პი­რე­ბულ აფხა­ზეთ­ში, სა­კუ­თარ სახ­ლში.